ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

  ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

  ΠΥΛΩΝΕΣ

  ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

 ΥΛΙΚΑ ΨΗΦ. ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 150mm


ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 100mm


ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ Η ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 50mm


ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ Η ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 140mm


ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ Η ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 170mm


ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ Η ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 100mm


ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ Η ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 160mm


ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ Η ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 145mm


ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ Η ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 155mm


ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΝΑ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 155mm


ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ Η ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΝΑ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 135mm

 


ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΝΑ ΜΕ ΤΟΞΟΕΙΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 136mm

 


ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 200 ή 260mm


ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ 200mm

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΤΟΞΟΕΙΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ) 310mm

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΤΟΞΟΕΙΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ Η ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ Η ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ Η ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ Η ΤΟΞΟΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΡΝΙΖΕΣ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ) ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΦΙΛ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 87 cm ΔΙΑΜ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΙΣΟΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΝΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ Η ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 250mm

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΝΑ ΜΕ ΤΟΞΟΕΙΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ( ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ) 260mm Η 165mm ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΝΑ 150mm

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΝΑ ΜΕ ΤΟΞΟΕΙΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ( ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ) 200mm

ΠΡΟΦΙΛ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΤΟΞΟΕΙΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ)

 

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΝΤΩΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΡΕΣ 220mm

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 185mm

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 165mm

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 180mm (ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 240mm (ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 165mm (ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 175mm

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 250mm (ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 340mm (ΠΥΛΟΝΑΣ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 290mm (ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ) - ΠΥΛΩΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΡΕΣ 270mm (ΠΥΛΩΝΑΣ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 360mm (ΠΥΛΩΝΑΣ)

Copyright ©2009 Polyprofil.gr